Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Webinarium z zamykania projektów dofinansowanych z RPO WSL


od 2021-05-17 [09:00] do 2021-05-17 [15:00]
Data publikacji: 2021-03-26 10:28

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaprasza 17 maja na webinarium.

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia

Termin: 17.5.2020 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Szkolenie online: za pomocą platformy ZOOM

Tematyka szkolenia

 • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamykania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
  – Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
  – Przegląd dokumentacji niezbędnej do przechowywania
  – Przegląd zagadnień będących przedmiotem kontroli na zakończenie projektu
  – Wskaźniki w projekcie i ryzyko naliczenia sankcji z tytułu reguły proporcjonalności
  – Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 i sposoby na zabezpieczenie trwałości w projekcie
 • Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
 • Czyszczenie projektu i budżetu – czyli ostatnie zmiany do projektu
  – Mierniki sukcesu projektu i zestaw zmian wartych rozważenia
  – Możliwości zmian wynikających z umowy o dofinansowanie
  – Możliwości wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020r. w zakresie zamykania projektów
  – Możliwości zmian w umowach w z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zamykanie projektu – raporty i sprawozdania merytoryczne
  – Odbiór produktów i rezultatów
  – Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
  – Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
 • Końcowy wiosek o płatność
  – Termin złożenia Wniosku o płatność końcową
  – Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
  – Rozliczenie/zwrot środków/odsetek
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką

Prowadzący

Ingrid Szrajer 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. 
 • Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.

Webinarium

 • Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Niezastosowanie się grozi usunięciem ze szkolenia!
 • Zabrania się udostępniania odnośnika do szkolenia innym osobom. W webinarium biorą udział osoby, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rejestracji.
 • Podczas webinarium mikrofony i kamery uczestników powinny być wyłączone. 
 • Po zakończonym webinarium uczestnik wypełnią ankietę ewaluacyjną online.

Informacji udziela
Paweł Tułodziecki, tel. 32 422 24 46, p.tulodziecki@subregion.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś