Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Webinarium - Pomoc publiczna/pomoc de minimis w projektach EFS


od 2022-05-12 [09:00] do 2022-05-12 [15:00]
Data publikacji: 2022-04-26 14:30

Zapraszamy na webinarium 12 maja.

Zapraszamy na webinarium pt. „Pomoc publiczna/pomoc de minimis w projektach EFS” dla beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Organizator:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Termin i godziny:
12 maja 2022 r. (czwartek), godziny: 9:00-15:00

Miejsce:
Online – Zoom

Tematyka:
• podstawowe definicje i pojęcia związane z pomocą publiczną;
• pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19;
• analiza przesłanek wystąpienia pomocy publicznej;
• formy pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej;
• rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej;
• określanie wielkości i formy prawnej przedsiębiorcy – omówienie różnych przypadków i wątpliwości co do statusu danego przedsiębiorstwa;
• prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej;
• pojęcie i warunki udzielania pomocy de minimis;
• realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w szczególności efekt zachęty, kwalifikowalność, warunki utrzymania, kontrola, sprawozdawczość, monitorowanie projektu, amortyzacja i środki trwałe).

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań w formie chatu.

UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

Prowadzący:
Tomasz Leszczyński – ekspert SIDiR Polska, ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, audytor, autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu UE; doświadczony trener i oceniający projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej.

Dla kogo:
Do udziału w szkoleniu online zapraszamy beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Zasady rekrutacji:

Formularze przyjmowane będą do 9 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.

  • Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
  • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres promocja@wup-katowice.pl. Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.
  • Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.
  • Udział w webinarium jest bezpłatny.


Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczb

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji webinarium, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: promocja@wup-katowice.pl.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś