Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Webinarium - Zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP, w tym pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych


od 2022-09-19 [09:00] do 2022-09-19 [15:00]
Data publikacji: 2022-08-31 11:34

Zapraszamy 19 września na webinarium dla beneficjentów.

Organizator

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Termin i godziny

Termin: 19 września 2022 r. (poniedziałek)
Godzina: 9:00-15:00

Miejsce

Online – Zoom

Tematyka

 • Zakres stosowania ustawy PZP (progi kwotowe i systematyka);
 • Proces przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne według nowych regulacji, w tym procedury zamówieniowej powyżej i poniżej progów unijnych;
 • Wybór najkorzystniejszej oferty;
 • Kryteria oceny ofert;
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert;
 • Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp;
 • Środki ochrony prawnej według ustawy Pzp (odwołanie do KIO, skarga do sądu, pozasądowe formy rozwiązywania sporów).

W trakcie trwania webinarium zapraszamy do zadawania pytań na czacie.

UWAGA! Pytania można przesyłać także przed webinarium: na formularzach zgłoszeniowych.

Prowadzący

Mirosław Ciołek – organizuje i prowadzi szkolenia od 2007 roku. Doświadczenie zdobył prowadząc szkolenia dla wielu firm prywatnych, administracji samorządowej i rządowej, a także prowadząc Fundację Inkubator Progres.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniu online zapraszamy beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Zasady rekrutacji

Rejestracja do udziału w webinarium odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Formularze przyjmowane będą do 14 września 2022 r. (środa) do godz. 12.00.
Osoby, które nie wskażą w treści formularza wszystkich wymaganych danych, nie zostaną zakwalifikowane na szkolenie.

 • Uczestnictwo w webinarium zostanie potwierdzone e-mailem (przesłanym na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową na adres promocja@wup-katowice.pl. Nieprzekazanie takiej informacji skutkować może brakiem możliwości uczestnictwa w przyszłych szkoleniach organizowanych przez WUP w Katowicach.
 • Wiadomość z linkiem zostanie przekazana na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto e-mail – najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem webinarium. Udział w webinarium nie wymaga wcześniejszej instalacji dodatkowego oprogramowania.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.
 • Liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 osób zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej firmy lub instytucji, WUP w Katowicach zastrzega możliwość ograniczenia ich liczby.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki lub organizacji webinarium, prosimy o kierowanie ich na konto e-mail: szkolenia.efs@wup-katowice.pl Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś