Przejdź do treści głównej

Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)- 15 października 2020 r.


Pytanie 1. Jeśli w pierwszym WNP podaliśmy informację, że strona www projektu jest w trakcie przygotowywania, kolejny wniosek zostanie złożony dopiero za 3 miesiące, a stronę mamy gotową po tygodniu od rozpoczęcia projektu to mamy zgłosić ten fakt opiekunowi czy poczekać do kolejnego wniosku?
Odpowiedź, 21.10.2020 r.

Informację dotyczącą uruchomienia strony internetowej projektu należy wskazać w kolejnym wniosku o płatność. Nie ma konieczności informowania dodatkowo opiekuna projektu o tym fakcie.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2.
a) Czy SIWZ i inne dokumenty Zamawiającego mogą być załączone do LSI nie jako skan, tylko w takiej formie, w jakiej publikuje je na swojej stronie internetowej, czyli w pdf, ale bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego? (Zamawiający nie ma obowiązku podpisywać dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
b) Czy załączając oferty złożone przez Wykonawców do LSI należy załączać również ich podpisy, jeżeli oferta została złożona z zewnętrznym podpisem elektronicznym? (z wewnętrznymi nie ma problemu, ponieważ stanowią jeden plik, natomiast przy podpisie zewnętrznym są już dwa pliki).
Odpowiedź, 21.10.2020 r. 
a) Zamawiający zamieszcza w Rejestrze postępowań/zamówień dokumentów w LSI2014 SIWZ w takiej formie jaka została udostępniona wykonawcom.
b) Zamawiający jest zobowiązany do załączenia w LSI2014 ofert tak, aby możliwa była identyfikacja czy zostały one podpisane przez osoby upoważnione.Jednocześnie w przypadku wątpliwości odnośnie przeprowadzanych w ramach projektu postępowań proszę o kontakt z infolinią pod nr telefonu 32 77 44 707, w każdą środę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Opracowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś