Przejdź do treści głównej

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw


2017-10-16 10:05

W dniach 18-20 października już po raz siódmy Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościć będzie organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przez trzy dni trwania Kongresu odbędzie się kilkadziesiąt dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań, podczas których uczestnicy będą mogli poznać stanowiska licznie zgromadzonych ekspertów z kraju i z zagranicy w kwestii szans i barier, jakie stoją przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorcy przybyli na Kongres, poza możliwością wymiany myśli i doświadczeń, będą również mogli nabyć niezbędną wiedzę praktyczną m.in. z zakresu przygotowywania wniosków o dofinansowanie i realizowania projektów dotowanych z Funduszy Europejskich. Ponadto, równocześnie z Kongresem odbędą się VII Targi Biznes Expo, które są największym wydarzeniem marketingowym z zakresu usług i produktów dla biznesu w celu zapewnienia rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstw sektora MŚP.

Wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich zapraszamy na stoisko Województwa Śląskiego w hali głównej MCK, gdzie przedstawiciele Instytucji Pośredniczących RPO WSL 2014-2020 (Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy) będą prezentowali aktualną ofertę instytucji wdrażających RPO w naszym regionie. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to także znakomita okazja do rozmowy z reprezentantami tych firm, które już zrealizowały własne projekty dzięki unijnemu wsparciu.

Zapraszamy również do udziału w organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy sesji panelowej pn. "Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?", która odbędzie się trzeciego dnia Kongresu (20 października) w godz. 9:00-11:00 w sali 11-12. Podczas sesji omówione będzie nowe podejście Unii Europejskiej do finansowania usług szkoleniowych, zasady działania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych z uwzględnieniem śląskiej specyfiki tego systemu, podstawowe informacje o Bazie Usług Rozwojowych i zasadach wypełniania dokumentów rekrutacyjnych do projektów PSF.

Udział w Kongresie jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji na stronie EKMŚP.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś