Przejdź do treści głównej

Informacja na temat konkursu z działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych


2019-04-05 14:19

UWAGA !!!

Konkurs dla działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, który był planowany na maj br. nie zostanie ogłoszony.

Przyczyna

1 września br. wejdą w życie istotne zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dokumentacja konkursowa musi bazować na aktualnych aktach prawnych. Z kolei realizacja projektu będzie musiała odbywać się według zmienionej ustawy, co byłoby niezgodne z zapisami regulaminu konkursu.

Skutek

Konkurs dla tego działania zostanie ogłoszony we wrześniu 2019 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś