Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Trwa nabór projektów do konkursu RegioStars 2020


2020-03-24 15:13

Komisja Europejska informuje, że stan zagrożenia epidemicznego w Europie nie wpływa na stan przygotowań do tegorocznej edycji konkursu RegioStars. W tej chwili wciąż trwa nabór wniosków na konkurs. Zainteresowani mogą przesyłać swoje zgłoszenia przez platformę internetową do 9 maja br.

Czym jest RegioStars?

RegioStars to doroczny konkurs organizowany przez Komisję Europejską w celu wyróżnienia najbardziej innowacyjnych projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Organizatorzy już po raz trzynasty poszukują regionalnych dobrych praktyk, które mogłyby stanowić inspirację oraz wzór do naśladowania dla projektodawców z pozostałych regionów Europy.

Jakie rodzaje projektów się kwalifikują?

Wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie z następujących źródeł:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR, w tym Interreg),
  • Fundusz Spójności (FS),
  • Europejski Fundusz Społeczny (EFS),
  • programy Interreg w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA-CBC lub Interreg w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa ENI-CBC.

Do udziału w konkursie kwalifikują się zarówno projekty z okresu finansowania 2007-2013, jak i 2014-2020. Ponadto mile widziane są projekty i inicjatywy łączące EFRR lub Fundusz Spójności z innymi funduszami ESI (EFS lub EFMR lub EFRROW) z bezpośrednio zarządzanymi funduszami UE (np. Horyzont 2020, LIFE, COSME, CEF, EaSI itp.) lub z EFSI.

Kategorie konkursowe

Do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać projekty w 5 obszarach, uznawanych za kluczowe z punktu widzenia przyszłości polityki regionalnej:

  • Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy (Industrial Transition for a smart Europe);

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy (Circular Economy for a Green Europe);

  • Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Skills and education for a digital Europe);

  • Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich (Citizens engagement for cohesive European Cities)

  • Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie INTERREG (Youth empowerment for cooperation across borders - 30 years of Interreg).

Zwycięzcy oprócz filmu promocyjnego, pucharu oraz cerytikatu REGIOSTARS 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Ceremonia wręczenia nagród REGIOSTARS odbędzie się w Brukseli w październiku 2020 roku.

Wszyscy finaliści zostaną również zaproszeni do Brukseli na spotkanie z Komisarzem KE i na szkolenie w lipcu br., a ich projekty znajdą się w bazie najlepszych praktyk publikowanej na stronie InfoRegio.

Nie zwlekaj, Aplikuj!

Aplikacje możesz przesłać do 9 maja 2020 r. wyłącznie za pomocą platformy.

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, których realizacja nastąpiła po 1 stycznia 2007 r.

Szczegółowe informacje

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i złożyć swój projekt w ramach EFS.

Więcej informacji o konkursie RegioStars znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś