Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030


Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2326/383/VI/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. przyjęto Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. Jest to poszerzony dokument o charakterze strategicznym, który stanowił mandat negocjacyjny regionu w rozmowach z Komisją Europejską.

W dniu 5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska przyjęła Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Decyzją Wykonawczą nr CCI 2021PL16FFPR012 wraz z programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, jako integralną część programu.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 

   Zał. 1 – Lista gmin wchodzących w skład OSI w podregionach górniczych; 

   Zał. 2 – Potencjały i wyzwania rozwojowe; 

    Zał. 3 – Matryca logiki interwencji; 

    Zał. 4 – Indykatywny wykaz operacji i przedsiębiorstw. 

Szczegóły dotyczące TPST znajdują się na stronie poświęconej transformacji w  województwie śląskim: transformacja.slaskie.pl

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś