Przejdź do treści głównej

Termin rozstrzygnięcia naboru z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2020-10-14 15:46

Aktualizacja terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz okoliczności wynikające z wystąpienia siły wyższej – sytuacji pandemicznej, decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości termin na ocenę spełnienia kryteriów formalnych i weryfikacji oczywistych omyłek został wydłużony - zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu, z powodu wydłużającej się oceny formalnej, wskazany w ogłoszeniu naboru na październik 2020 r. zostanie zmieniony.

Prace Komisji Oceny Projektów zostaną zakończone niezwłocznie po zakończeniu oceny spełnienia kryteriów formalnej i kryteriów merytorycznej dla projektów w ramach naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś