Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 19.7 – aktualizacja załączników nr 3 i 4


2021-07-07 08:20

30 czerwca 2021 roku zaktualizowaliśmy załączniki nr 3 i 4 do SZOOP w wersji 19.7.

Co się zmieniło?

W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – uwzględniliśmy aktualizację kryteriów wyboru projektów w poddziałaniach:

  • 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs,
  • 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs,
  • 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs,
  • 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs,
  • 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs,
  • 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

W załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego:

  • usunięto projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania zdegradowanego budynku przy ul. Batorego 2 w Bytomiu z przeznaczeniem na dom dla seniorów oraz osób z częściową niepełnosprawnością” (poddziałanie 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI);
  • zaktualizowano informację na temat projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” (poddziałanie 11.1.5. Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny).

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś