Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 20.0 – aktualizacja załącznika nr 3 oraz nr 4


2021-10-27 13:16

21 października 2021 roku zaktualizowaliśmy załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do SZOOP w wersji 20.0.

Co się zmieniło?

W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – wprowadziliśmy:

  • nowe kryteria dla poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy oraz dla poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu.


W załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego – wprowadziliśmy:

  • nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy w poddziałaniu 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu, pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT).

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś