Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 19.4 – aktualizacja załączników nr 3 i 4


2020-10-26 14:51

21 października 2020 roku zaktualizowaliśmy załączniki nr 3 i 4 do SZOOP w wersji 19.4.

Co się zmieniło?

W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zaktualizowaliśmy:

  • kryteria wyboru projektów dla poddziałania 8.2.3. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej konkurs (typ 7 i 8),
  • oraz kryteria dla poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

W załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego:

  • dodaliśmy nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy pn. "W stronę rodziny wsparcie usług adopcyjnych" w ramach poddziałania 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy,
  • oraz nowy projekt pozakonkursowy pn. "Współpraca się opłaca koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim" w ramach poddziałania 9.3.2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy;
  • zaktualizowaliśmy wartości wskaźników w projekcie pn. "Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek" oraz w projekcie pn. "Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu okolice ulicy Mickiewicza" realizowanych w ramach poddziałania 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś