Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 19.6.


2021-02-19 12:17

17 lutego 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 19.6.

Co się zmieniło?

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą modyfikacji:

  • zapisów w działaniu 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
  • w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego:

    • usunięto projekt w działaniu 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia,
    • dodano nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy w poddziałaniu 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI.


Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś