Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 19.1


2020-04-10 08:44

8 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 19.1.

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  - modyfikacji zapisów w działaniu 3.2;
  - modyfikacji zapisów w działaniu 3.4;
  - modyfikacji zapisów w działaniu 9.2;
  - modyfikacji zapisów w działaniu 10.1;

 • w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych wprowadzono zmiany związane z dostosowaniem zapisów do zmian wprowadzonych w opisach działań.
 • w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań wprowadzono zmiany związane z dostosowaniem zapisów do zmian wprowadzonych w opisach działań.
 • w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych zmiany działań i poddziałań wprowadzono zmiany adekwatne do przyjętych, w trybie obiegowym, uchwał Komitetu Monitorującego ws. przyjęcia kryteriów wyboru projektów.
 • w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 – Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego dodano nowo zidentyfikowany projekt pozakonkursowy o nazwie „Śląskie. Inwestujemy w talenty VI edycja”, zaktualizowano również zapisy dotyczące wskazanych w wykazie terminów dla projektów realizowanych w ramach OSI Bytom, które zgłosiły konieczność zmiany.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś