Przejdź do treści głównej

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 20.0


2021-09-03 09:08

2 września 2021 r. zaktualizowaliśmy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersja 20.0.

Co się zmieniło?

 • Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in:
  • dodania nowego Poddziałania 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji województwa śląskiego - transformacja regionu;
  • dodania nowego Poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy;
  • aktualizacji danych finansowych wskazanych w opisach Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań oraz w tabelach finansowych;
  • dodania nowych wskaźników w Działaniu 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych, związane są z dodaniem informacji o nowych poddziałaniach.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, związane są z dostosowaniem wartości wskaźników do zmian finansowych oraz dodaniem nowych wskaźników.
 • Zmiany wprowadzone w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 - Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, związane są z wprowadzeniem nowo zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego pn. ENERGIA w ramach Poddziałania 7.4.3 oraz aktualizacją informacji na temat projektu pn. Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś