Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-09-20 [09:00] do 2017-09-20 [15:00]
Data publikacji: 2017-09-05 14:49

Zapraszamy na szkolenie 20 września 2017 r. do Katowic.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 20 września 2017 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Kolejne szkolenia z tego tematu odbędą się 24 października 2017 r. oraz 10 listopada 2017 r.

Tematyka szkolenia:

 • Ogólne zasady rozliczania projektów EFS.
 • Zakres danych na potrzeby rozliczania projektu.
 • Zasady konstruowania i rozliczania budżetu.
 • Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
 • Dokonywanie zmian w budżecie projektu, zmiany wymagające aneksu do umowy, zmiany nie wymagające aneksu do umowy.
 • Rozliczanie i dokumentowanie kosztów bezpośrednich.
 • Cross-financing i zakup/amortyzacja środków trwałych w projektach EFS.
 • Kwalifikowalność uczestników projektów, w tym baza uczestników projektu PEFS.
 • Baza personelu, w tym angażowanie/zatrudnianie personelu merytorycznego projektu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, w tym możliwość zaangażowania w ramach umowy zlecenie i umowy o dzieło - wraz z różnicami powyższych form zaangażowania, umowy o pracę (całość etatu, część etatu, oddelegowanie), osoby samozatrudnione.
 • Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS.
 • Reguła proporcjonalności.
 • Inne formy angażowania personelu projektu.
 • Poprawne dokumentowanie zaangażowania/zatrudnienia personelu w kontekście obowiązujących wytycznych i przepisów krajowych: ewidencja czasu pracy, protokoły, oświadczenia dot. zaangażowania w inne projekty itp.
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe, praktyczne aspekty rozliczania projektów ryczałtowych w kontekście różnic w obowiązkach informacyjnych w porównaniu z projektami rozliczanymi standardowo.
 • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych,
 • Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków,
 • Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych.
 • Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kwot kolejnych transz zaliczek.
 • Rozliczanie projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych z EFS – warsztaty.
 • Zatrudnienie nauczycieli w projekcie w kontekście znowelizowanej ustawy o oświacie i Karty Nauczyciela, zatrudnienie nauczycieli na umowy cywilnoprawne.
 • Zatrudnianie personelu w projektach zdrowotnych (lekarze, pielęgniarki, AON itp.).
 • Warsztaty praktyczne z wypełniania wniosku o płatność, harmonogramu płatności, bazy personelu i uczestników projektu na podstawie studium przypadku.

Prowadzący
Agnieszka Bieńkowska -  doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT. Kieruje projektami z zakresu restrukturyzacji i planowania podatkowego oraz opracowywania i wdrażania procedur podatkowych, reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, w tym w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz firm z szeroko rozumianego sektora dóbr konsumpcyjnych. Do grona jej klientów należą zarówno koncerny międzynarodowe, jak i duże i średnie polskie przedsiębiorstwa. Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Karierę zawodową rozpoczęła w 1996 r. w departamencie podatkowym EY, ostatnio zajmowała stanowisko partnera w spółce doradztwa podatkowego MDDP. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 07.09.2017 r. (godzina 09:00) do 13.09.2017 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! Przez co prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.

Kontakt:
Anna Beta abeta@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.pl



Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis




Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś