Przejdź do treści głównej

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


od 2017-06-06 [09:00] do 2017-06-07 [15:00]
Data publikacji: 2017-05-11 12:56

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się 6 i 7 czerwca 2017 r. w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na dwudniowe szkolenie:Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 6-7 czerwca 2017 r. (wtorek-środa)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, Obiekt Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka szkolenia:

Dzień I:

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną: formy pomocy publicznej, dzień udzielenia pomocy publicznej, przeznaczenie pomocy publicznej, program pomocowy a pomoc indywidualna, obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz wyjątki od tej zasady.
 • Analiza przesłanek wystąpienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE: pochodzenie środków, przysporzenie, selektywna korzyść, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel.
 • Wyłączenia spod zakazu pomocy Państwa.
 • Notyfikacja pomocy przez Komisję Europejską.
 • Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2014-2020.
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej.
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe.
 • Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej.
 • Konsekwencje udzielenie pomocy publicznej w cyklu życia projektu.
 • Warunki udzielenia pomocy de minimis:
 • Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej
 • Realizacja projektu zgodnie z zasadami pomocy publicznej (w szczególności efekt zachęty, kwalifikowalność, warunki utrzymania, kontrola i sprawozdawczość).
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej.
 • Działalność gospodarcza a działalność niegospodarcza.
 • Komercyjne wykorzystanie infrastruktury a dofinansowanie ze środków funduszy UE.
 • Pomoc publiczna z zamówienia publiczne.
 • Szczegółowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej, w tym regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie wyłączenia blokowego
 • Poziomy występowania pomocy publicznej – mechanizmy identyfikacji na poziomach I - III.
 • Pomoc publiczna w aspekcie danin publicznych.
 • Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Altmark.
 • Pomoc publiczna w poszczególnych sektorach.
 • Pomoc publiczna w Polsce: organy monitorujące, organy udzielające pomocy, SHRIMP – System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy.
 • Omówienie i analiza wybranych zaleceń/ wytycznych/ interpretacji jednostek zajmujących się tematyką pomocy publicznej.
 • Najczęściej popełniane błędy w realizacji umowy o dofinansowanie dotyczące pomocy publicznej/pomocy de minimis i konsekwencje ich wystąpienia.

Dzień II – warsztaty:

 • Studium przypadków – polegające na badaniu przykładowych projektów pod kątem występowania pomocy publicznej, przykłady z różnych sektorów (np. wodno-kanalizacyjnego, transportowego, kultury, sportu). W ramach powyższego uwzględnione będzie odniesienie zarówno do dokumentów krajowych, jak i wspólnotowych.
 • Analiza projektów wskazywanych przez uczestników szkolenia pod kątem pomocy publicznej.

Prowadzący
dr Artur Bartoszewicz - Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (Studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (Studia Podyplomowe Public Relations). Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze: doradztwa i szkoleń. Przeprowadził ponad 16.000 h wykładowych. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane  z funduszy UE z listy krajowej Ministerstwa Rozwoju, NCBR i PARP. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 50 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego, m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2 ustaw i pełne teksty 2 ustaw.

Zasady rekrutacji:

UWAGA: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem limit miejsc został wyczerpany a  rekrutacja zakończona.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejsestracyjnym).

WAŻNE
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu. Dlatego też prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinasowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) projektu w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie. Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!! Rekrutacja trwa od 17.05.2017 r. do 1.06.2017 r. (godzina 12:00). Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Kontakt:
Agnieszka Kowalczyk tel.: 32 77 99 186 akowalczyk@slaskie.pl oraz szkoleniarpo@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś