Przejdź do treści głównej

Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej


od 2017-10-23 [08:30] do 2017-10-23 [15:30]
Data publikacji: 2017-10-11 13:39

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie 23 października 2017 r. do Rybnika.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 do udziału w szkoleniu pt.:

Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 23 października 2017 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 8:30-15:30

Rejestracja: 8.00-8.30
Miejsce: Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, Rybnicki Inkubator Technologiczny

Tematyka spotkania:

  • Zasady kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020 - stan prawny przed i po zmianie Wytycznych horyzontalnych dokonanych mocą pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 19.07.2017 r. Obowiązek weryfikacji istnienia bądź braku prawa do odzyskania podatku VAT po stronie podmiotów innych niż beneficjent.
  • Zasady dokonywania odliczeń podatku VAT w świetle obowiązujących przepisów podatkowych (metoda alokacji bezpośredniej, zasady kwalifikowania podatku VAT jako związanego z więcej niż jednym typem działalności).
  • Odliczenia częściowe (tzw. prewspółczynnik i tzw. proporcja sprzedaży, korekta roczna i korekty wieloletnie wskaźników, metody wynikające z ustawy o VAT i metody wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, aktualne podejście organów podatkowych i sądów administracyjnych, skutki rozbieżności stanowisk, możliwe instrumenty zabezpieczenia przed ryzykiem zakwestionowania wybranej metody przez organy podatkowe oraz/lub przez Instytucję Zarządzającą).
  • Zagadnienia problematyczne na przykładach z praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. Możliwie kierunki planowania inwestycji pod kątem minimalizacji niekorzystnych skutków związanych z zastosowaniem przepisów o częściowym odliczeniu podatku VAT.

Zasady rekrutacji:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie go na adres biuro@subregion.pl. Rekrutacja potrwa od 12.10.2017 r. (godz.: 8:00) do 18.10.2017 r. (godzina 15:00).
 

! Pierwszeństwo udziału w warsztacie mają przedstawiciele jednostek i instytucji, które uzyskały już dofinansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL 2014-2020.
!! W dalszej kolejności preferowane będą jednostki i instytucje z terenu Subregionu Zachodniego (decyduje kolejność zgłoszeń).
!!! W razie wolnych miejsc rejestrowane będą pozostałe podmioty. Do udziału w warsztacie zapraszamy maksymalnie po 2 osoby z danej instytucji, aby umożliwić udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.

  • Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie od Biura Związku Subregionu Zachodniego drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

Prowadzący:

Agnieszka Bieńkowska – doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada 21-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku VAT. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami z zakresu doradztwa dot. podatku VAT dla JST.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś