Przejdź do treści głównej

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach


od 2018-06-04 [09:00] do 2018-06-04 [15:00]
Data publikacji: 2018-05-22 14:38

Zapraszamy na szkolenie 4 czerwca do Katowic.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na szkolenie:
Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 4 czerwca 2018 r. (poniedzialek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

 • Zasady prowadzenia księgowości projektu;
 • Zakładowy plan kont;
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych;
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Personel projektu;
 • Rozliczanie delegacji personelu projektu;
 • Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych;
 • Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych;
 • Poprawność kwalifikowania  w projekcie podatku VAT;
 • Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT;
 • Eliminacja podejrzenia/ ryzyka podwojnego finansowania wydatków;
 • Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność;
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność;
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową.

 

Prowadzący

Gabriela Suski- Borek– doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Audytor realizacji projektów unijnych.

Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów.
Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 23.05.2018 r. (godzina 12:00) do 29.05.2018 r. (godzina 12:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. +48 32 77 99 186Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś