Przejdź do treści głównej

Wymagania dotyczące strony (podstrony) internetowej projektu


2018-08-13 14:06

Zamieszczamy zasady, w oparciu o które powinieneś prowadzić strony internetowe lub podstrony projektów dofinasowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020):

 1. Zadbaj, aby Twój projekt posiadał wyodrębnioną podstronę lub część serwisu internetowego, gdzie zamieszczone będą wszystkie informacje dotyczące projektu, w tym:

  1. tytuł projektu  przepisz nazwę projektu z wniosku o dofinasowanie;
  2. nazwa beneficjenta przedstaw się pełną nazwą;
  3. źródło finansowania wskaż fundusz, z którego Twój projekt został współfinansowany, zamieszczając odpowiednie logotypy. Umieść je obowiązkowo na pierwszej stronie, żeby były widoczne bez konieczności przewijania strony;
  4. okres realizacji poinformuj, w jakim okresie będziesz realizował swój projekt;
  5. krótki opis projektu opisz w przystępny sposób, co i jak planujesz zrealizować;
  6. zakładane efekty, główne korzyści napisz, co osiągniesz realizując projekt;
  7. zdjęcia, filmy, itp.  niech wszyscy zainteresowani zobaczą i usłyszą, co dzieje się w Twoim projekcie.

 2. Pamiętaj, że gdy realizujesz projekt, który kieruje swoje wsparcie do osób (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego), np. projekt szkoleniowy, to zadbaj dodatkowo o to, aby informacje były zrozumiałe dla potencjalnych uczestników czyli:
  1. zakres pomocy na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu;
  2. dla kogo jest projekt kto się może zgłosić;
  3. kiedy (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc;
  4. w jaki sposób można się zgłosić i gdzie;
  5. dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek;
  6. jeśli powstał regulamin uczestnictwa w projekcie lub regulamin projektu zrób wyciąg najważniejszych informacji i zamieść go jako treść na stronie, natomiast cały regulamin załącz jako plik do pobrania.

Ogólne zasady

 1. Stosuj „prosty język, czyli przystępne i przystosowane do odbiorcy słownictwo zamiast języka urzędowego.
 2. Na bieżąco aktualizuj informacje, zwłaszcza te, które dotyczą terminów.
 3. Przy każdorazowej aktualizacji podaj jej datę.
 4. Wyróżniaj wszelkie zmiany informacji – tak, aby czytelnik mógł zauważyć, co się zmieniło.
 5. Dbaj o to, aby linki podawane na stronie były właściwe i kierowały do odpowiednich stron internetowych.
 6. Jako pliki do pobrania zamieszczaj tylko załączniki, np. formularz zgłoszeniowy, regulaminy, itp.

Stosowanie powyższych zasad pozwoli zainteresowanym oraz uczestnikom projektu łatwiej dotrzeć do ważnych informacji. Dzięki temu i Ty będziesz mógł sprawniej realizować projekt!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś