Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Środki z REACT-EU już dostępne w ramach RPO WSL 2014-2020 – aktualizacja programu


2021-12-16 07:40

15 grudnia 2021 r. zaktualizowaliśmy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Aktualizacja  wprowadza do programu nowe działania w ramach planu naprawczego REACT-EU.

Dlaczego zmieniamy

Głównym celem aktualizacji było wprowadzenie do programu założeń przygotowanego przez Komisję Europejską narzędzia naprawczego – REACT-EU.

REACT-EU to dodatkowe środki finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020, które dostosują program do bieżącej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, tzn. umozliwią  rozszerzenie interwencji tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

Więcej informacji o REACT-EU znajdziesz w nowym dziale tematycznym na naszej stronie.

Najważniejsze zmiany

Dodanie do programu operacyjnego narzędzia REACT-EU pozwoliło na utworzenie 2 nowych osi priorytetowych i działań podejmowanych w ich ramach.

Oś Priorytetowa XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU:

  • 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia REACT-EU
  • 14.2 Inwestycje w MŚP REACT-EU
  • 14.3 Odnawialne źródła energii REACT-EU

Oś Priorytetowa XV. Pomoc techniczna – REACT-EU:

  • 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU

Inne zmiany w programie dotyczą:

  • zmian wysokości alokacji w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych,
  • zmian wartości wskaźników finansowych.

Nowy, zaktualizowany RPO WSL 2014-2020 można znaleźć w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś