Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszonymi konkursami w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna


od 2017-01-05 [09:00] do 2017-01-05 [13:00]
Data publikacji: 2016-12-28 08:51

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 ; RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16  w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT oraz Poddziałanie 10.3.5. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Spotkanie odbędzie się 5 stycznia 2017 r. w Katowicach.

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na
spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 ; RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 ; RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16  w ramach Osi priorytetowej X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.1. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Poddziałanie 10.3.2. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT oraz Poddziałanie 10.3.5. - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.  Termin i miejsce spotkania:
Termin: 05 stycznia 2017 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 09:00-13:00
Rejestracja: 08:30-09:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa
Tematyka spotkania:   
Szkolenie dedykowane jest potencjalnym Wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w ramach Działania 10.3 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.3.1/10.3.2/10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT/RIT/wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.  Podczas szkolenia omówione będą zagadnienia dotyczące specyfikacji konkursu, m. in. pojęcie rewitalizacji, zakres wsparcia oraz zasady aplikowania o środki w ramach działania, kwalifikowalność wydatków, kryteria oceny projektów.

Zasady rekrutacji:

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.
Z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc, rekrutacja na spotkanie jest zakończona.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub Panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: akowalczyk@slaskie.pl.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś