Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne w ramach naborów dla RIT Subregionu Północnego z poddziałań 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa oraz 11.4.2 Kształcenie ustawiczne


od 2017-10-03 [10:00] do 2017-10-03 [12:30]
Data publikacji: 2017-09-27 12:09

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w konkursach ogłoszonych dla RIT Północnego z poddziałań: 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa oraz 11.4.2 Kształcenie ustawiczne na spotkanie informacyjne 3 października 2017 r. do Częstochowy.

Gmina Miasto Częstochowa jako Lider Subregionu Północnego Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zaprasza na:

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach poddziałań 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników  w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego oraz 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 3 października 2017 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 10:00-12:30
Rejestracja: 9:45-10:00
Miejsce: Częstochowa, ul. Śląska 11/13, budynek Urzędu Miasta Częstochowy, sala nr 108

Uczestnicy:
Szkolenie dedykowane jest potencjalnym wnioskodawcom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w konkursach nr RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17 oraz RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17, organizowanych w ramach poddziałań: 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa oraz 11.4.2 Kształcenie ustawiczne.

Tematyka spotkania:
Omówione zostaną następujące zagadnienia dotyczące konkursu:

  • strategia Subregionu Północnego, w tym: kryteria oceny zgodności ze strategią w odniesieniu do Poddziałania 8.2.2 i 11.4.2 RPO WSL 2014-2020;
  • najważniejsze zapisy Regulaminu konkursu 8.2.2 i 11.4.2;
  • wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego.
Wypełniony formularz należy wysłać do 29 września 2017 r. na adres: kwyporkiewicz@czestochowa.um.gov.pl
Więcej informacji na stronie RIT Subregionu Północnego.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś