Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dot. konkursu z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego


od 2018-04-16 [09:00] do 2018-04-16 [13:00]
Data publikacji: 2018-04-04 11:33

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 16 kwietnia 2018 r. do Bielska-Białej.

RIT Subregionu Południowego oraz Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zapraszają na 

spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-230/18 z poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Południowego

Spotkanie poprowadzą pracownicy merytoryczni Sekretariatu RIT SPd oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 16.04.2018 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 9:00-13:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tematyka spotkania: 

  1. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Południowego.
  2. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IP RIT SPd.
  3. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu dla podziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na bazie doświadczeń z poprzedniego konkursu.
  4. Omówienie kryteriów wyboru projektów, za których ocenę odpowiada IZ RPO WSL.
  5. Kwalifikowalność wydatków (w formie odpowiedzi na pytania).

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 10 kwietnia 2018 r. na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl i b.budny@um.bielsko.pl.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Subregionu Południowego.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś