Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs


od 2019-10-29 [10:00] do 2019-10-29 [14:00]
Data publikacji: 2019-10-21 12:29

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 29 października do Katowic.

Organizator:
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Termin i miejsce spotkania:
Kiedy: 29 października 2019 r. (wtorek)
O której: 10:00-14:00 (rejestracja od godz. 9:30 do 11:00)
Gdzie: Katowice, ul. Ligonia 46, budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 1 piętro, Sala Błękitna

Tematyka spotkania:

  1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursów z poddziałania 9.2.6. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne:

    • 10:00 – Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19 – Typ projektu 1c: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym;

    • 11:00Nabór nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19Typ projektu: 2. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

  2. Kwalifikowalność wydatków – zmiany w wytycznych.
  3. Indywidualne konsultacje i pytania.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa
 do 28 października 2019 r. do godz. 9:00. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że spotkanie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. 

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z Anną Rodak-Nowara lub Justyną Kamińską pod numerem telefonu 32 77 40 552 lub z Anna Kopką pod numerem telefonu 32 77 40 553.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu 32 77 99 186, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub Michałem Bankiem pod numerem telefonu 32 77 99 185, adres e-mail: mbanek@slaskie.pl Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś