Przejdź do treści głównej

od 2018-09-05 [09:00] do 2018-09-05 [15:00]
Data publikacji: 2018-08-14 12:24

„EFS dla zdrowia”

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr:

  • RPSL.09.02.06-IZ.01-24-267/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a): Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa. Program „Zdrowa Matka i Dziecko”.
  • RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1b): Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka. „Program Zdrowego Kręgosłupa”.
  • RPSL.09.02.06-IZ.01-24-268/18 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 2): Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Organizator:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 5.09.2018 r. (środa)
Godz. spotkania: 9:30-15:00
Rejestracja: 9:00-9:30
Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18, budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Tematyka spotkania
Rozwój usług zdrowotnych finansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, w tym:

  1. Identyfikacja celów w zakresie polityki społeczno-zdrowotnej w województwie śląskim (dr n.med. Jarosław Derejczyk).
  2. Omówienie „Programu Zdrowego Kręgosłupa” (dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. med. Anna Brzęk).
  3. Omówienie „Programu Zdrowa Matka i Dziecko”. Szkoła świadomego rodzicielstwa (mgr Dorota Siebiata-Tomczyk).
  4. Indywidualne konsultacje i pytania.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa od 16.08.2018 r. (godz. 9:00) do 3.09.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z panią Anną Czerwińską– Rojek  pod numerem telefonu 32 77 40 457 lub z panią Gabrielą Oziewicz pod numerem telefonu 32 77 40 556 lub z panem Michałem Szusterem pod numerem telefonu 32 77 40 555.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu 32 77 99 186, adres email: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub panią Anną Betą pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres email: anna.beta@slaskie.pl Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś