Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs


od 2018-08-31 [10:00] do 2018-08-31 [13:00]
Data publikacji: 2018-08-09 11:44

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18 z poddziałania 9.2.5  Rozwój usług społecznych - konkurs

Organizator:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 31.08.2018 r. (piątek)
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Rejestracja: 9:30-10:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa

Tematyka spotkania: 

  1. Konkurs nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-263/18– podstawowe założenia. 
  2. Typ 1 projektów– wsparcie rodziny.
  3. Typ 2 i 3 projektów– mieszkania chronione/ wspomagane i usługi opiekuńcze/ asystenckie (wsparcie dla osób niesamodzielnych 60+).
  4. Kwalifikowalność wydatków.
  5. Pytania i konsultacje.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację niżej wymienionych typów projektów:

  • Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji (…).
  • Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.
  • Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania (…).

Na spotkanie zapraszamy wszystkich  potencjalnych beneficjentów, zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania z EFS na realizację projektów wspierających rodziny i/lub osoby w wieku 60+ zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 14.08.2018 r. (godz. 9:00) do 28.08.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.
• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zgłoszenia zagadnień koniecznych do omówienia podczas spotkania. Propozycje zagadnień prosimy przesłać przez formularz zgłoszeniowy w terminie do 27 sierpnia 2018 r.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z panią Małgorzatą Kwietniewską lub z panem Michałem Szusterem pod numerem telefonu 32 77 40 555.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu 32 77 99 186, adres email: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub panem Michałem Bankiem pod numerem telefonu  32 77 99 185, adres email: michal.banek@slaskie.pl Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś