Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców projektów w ramach konkursu z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs


od 2017-11-28 [09:00] do 2017-11-28 [11:30]
Data publikacji: 2017-11-06 14:43

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Katowicach.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na

spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-211/17 Rozwój usług społecznych – konkurs.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 28 listopada 2017 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:00-11:30
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa

Tematyka spotkania: 

  1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu nr 09.02.05-IZ.01-24-211/17.
  2. Standard Opieki Skoordynowanej „SOS dla Seniora”.
  3. Przykładowe wydatki kwalifikowane, wskaźniki, kryteria oceny projektów.
  4. Indywidualne konsultacje i pytania.

Konkurs dedykowany jest seniorom (osobom niesamodzielnym w wieku 60 lat i więcej), a w ramach projektów możliwe będzie sfinansowanie takich działań, jak: usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych (60+), usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne domy pomocy, kluby seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, mieszkania chronione i wspomagane, usługi oparte o nowoczesne technologie (teleopieka, paski życia) oraz usługi towarzyszące – mobilne (np. dowóz posiłków) – jako element  uzupełniający.

Na spotkanie szczególnie zapraszamy środowiska seniorów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji (zwłaszcza z sektora pozarządowego) oraz wszystkich  potencjalnych beneficjentów, zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania z EFS na realizację projektów wspierających osoby w wieku 60+.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

Istnieje możliwość zgłoszenia zagadnień koniecznych do omówienia podczas spotkania. Propozycje zagadnień prosimy przesłać przez formularz zgłoszeniowy w terminie do 22 listopada 2017 r.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Kwietniewską pod numerem telefonu 32 77 40 555 lub z Panią  Edytą Kokułą pod numerem telefonu 32 77 40 553.

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 186, adres e-mail: ewelina.dziedzina@slaskie.pl lub Panem Michałem Banek pod numerem telefonu  32 77 99 185, adres e-mail: michal.banek@slaskie.pl Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś