Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR


od 2017-06-29 [10:00] do 2017-06-29 [14:00]
Data publikacji: 2017-06-16 13:33

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r. w Katowicach.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na
spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów w ramach poddziałania 9.1.6  Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR. 

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 29 czerwca 2017 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 10:00-14:00
Rejestracja: 9:30-10:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa

Tematyka spotkania: 

  1. Główne założenia konkursu z Poddziałania 9.1.6  Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR – oraz przedstawienie zmian w Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 – pracownicy Referatu wsparcia projektów Wydziału EFS.
  2. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków podczas realizacji projektów –pracownik Referatu koordynacji Wydziału EFS.
  3. Najczęstsze błędy stwierdzone w wyniku kontroli na miejscu realizacji projektu – pracownik Referatu kontroli Wydziału EFS.
  4. Indywidualne konsultacje i pytania.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z Panią Joanną Król pod numerem telefonu 32 77 40 457

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 185, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub Panią Iwoną Wnuk pod numerem telefonu  32 77 99 185, adres e-mail: iwnuk@slaskie.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś