Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego


od 2017-11-27 [09:00] do 2017-11-27 [12:30]
Data publikacji: 2017-11-16 13:09

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17 na spotkanie informacyjne 27 listopada br. w Bielsku-Białej.

RIT Subregionu Południowego zaprasza potencjalnych wnioskodawców na:

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-208/17 w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Południowego.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 27 listopada 2017 roku
Godziny spotkania: 9:00-12:30
Miejsce spotkania: Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Spotkanie prowadzić będą przedstawiciele Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Tematyka spotkania:    

  1. Omówienie zapisów Strategii RIT Subregionu Południowego oraz kryteriów wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią RIT;
  2. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu z podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych Subregionu Południowego na bazie doświadczeń z poprzedniego konkursu;
  3. Panel dyskusyjny;
  4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie RITu Subregionu Południowego.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA w terminie do 22 listopada 2017 r. do godziny 14:00 na adresy e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl.

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt adres e-mail: a.szymanda@um.bielsko.pl lub b.budny@um.bielsko.pl

Bogusława Budny, 33/49 71 724,
Anita Szymańda, 33/49 71 483.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś