Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne w Sosnowcu: Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego


od 2019-09-26 [10:00] do 2019-09-26 [12:30]
Data publikacji: 2019-08-12 15:43

Zapraszamy na spotkanie 26 września do Sosnowca.

Spotkanie skierowane jest do beneficjentów realizujących projekty w ramach VII, VIII, IX i XI Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Organizator:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu

Termin i miejsce spotkania:
Kiedy: 26 września 2019 r.
O której: 10.00 – 12.30
Gdzie: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), ul. Jana Kilińskiego 25, Sosnowiec, parter, sala nr 5

Tematyka spotkania:

  1. Kwalifikowalność wydatków.
  2. Zamówienia udzielane w ramach projektów – rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu informacyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo określonych warunków uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym lub szkoleniu to prosimy o dodatkowy kontakt (32) 360-70-62.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
tel.: 32/360 70 62, 32/263 50 37;
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś