Przejdź do treści głównej

Spotkanie informacyjne: Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego


od 2019-09-25 [10:00] do 2019-09-25 [13:00]
Data publikacji: 2019-08-09 11:59

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie skierowane do beneficjentów realizujących projekty w ramach VII, VIII, IX i XI Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Organizator

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Termin i miejsce spotkania
Kiedy: 25 września 2019 r.
O której: 10.00 – 13.00
Gdzie: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka spotkania

  1. Kwalifikowalność wydatków.
  2. Zamówienia udzielane w ramach projektów – rozeznanie rynku oraz zasada konkurencyjności.
  3. Realizacja zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans  kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zasady rekrutacji
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Kontakt

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
tel.: 33/4960201, 33/4750135;
e-mail: lpibielsko@bcp.org.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś