Przejdź do treści głównej

Sposób rozliczenia ulg z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-31 12:44

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS przez płatnika, Instytucja Zarządzająca informuje, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020 podejście  jest odmienne niż w  Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zgodnie z treścią pkt 4 podrozdziału 6.9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 za dochód nie uznaje się (...) ulg z tytułu terminowego odprowadzenia składek do ZUS/US. Płatności otrzymane przez beneficjenta w niniejszym przypadku nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Proszę uwzględnić przedmiotowe stanowisko w trakcie realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś