Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Specustawa funduszowa


2020-04-01 13:32

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową  projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, która ułatwi prowadzenie i rozliczanie projektów UE w nowej rzeczywistości oraz skieruje część unijnych środków na walkę z koronawirusem.

Cele specustawy

Projekt wprowadza szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku:

 1. większą elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych;
 2. ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

Specustawa Funduszowa - grafika dekoracyjna

Główne założenia

Projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu i pozwala na:

 • uznanie za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
 • wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach,
 • wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach,
 • wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność,
 • wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów,
 • udzielanie ulg w spłacie należności,
 • zdalną pracę komitetów monitorujących, komisji oceniających projekty oraz zespołów ds. kontroli i audytu (z możliwością zawieszenia prac),
 • przedłużenie terminów lub zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniach administracyjnych.

Beneficjenci, którzy nie dotrzymają warunków umowy o dofinansowanie z powodu pandemii koronawirusa nie będą wykluczeni z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Nowe formy wsparcia

Specustawa funduszowa pozwoli wzmocnić działania na rzecz zwalczania koronawirusa i przeciwdziałania jego gospodarczym skutkom. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsiębiorcy i obszar ochrony zdrowia. Dodatkowo w ramach rządowej tarczy antykryzysowej środki europejskie trafią m.in.:

 • na dopłaty do pensji pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne (1,5 mld zł),
 • na utrzymanie produkcji i miejsc pracy w przedsiębiorstwach w ramach tzw. kredytu technologicznego (350 mln zł),
 • na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla szkół (180 mln zł).

Projekt został przesłany do prac w parlamencie. Ustawa wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu. Szczegółowe rozwiązania będą obowiązywały z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Ustawa będzie kompatybilna i uzupełniająca z rozwiązaniami, które przygotowuje w tym zakresie Unia Europejska, zarówno pod względem ich treści, jak i daty, od której mają być one stosowane.

Więcej informacji na temat specustawy znajdziesz na stronach Portalu Funduszy Europejskich.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś