Przejdź do treści głównej

Śląskie zainwestuje w Twój talent!


2020-09-30 10:03

Ruszyła VI edycja projektu wspierającego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

Marszałek Jakub Chełstowski wręcza stypendia laureatom poprzedniej edycji projektuMarszałek Jakub Chełstowski wręcza stypendia laureatom poprzedniej edycji projektu

Inwestujemy w rozwój

W ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” uczniom i uczennicom przyznawane są:

stypendia w wysokości 5 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

Dodatkowo uczniowie podlegają w tym czasie opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Stypendia zostaną przyznane uczniom z najwyższą liczbą punktów. Liczba stypendiów będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia.

Dla kogo?

Możesz ubiegać się o stypendium, jeżeli:

 • uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
 • na koniec roku szkolnego 2019/20 uzyskałaś/-eś średnią ocen w wysokości co najmniej 5,00 ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie;
 • Twoja średnia ocen z 3 przedmiotów kierunkowych (1. matematyka, 2. nowożytny język obcy, 3. dowolny spośród przedmiotów określonych w § 1 pkt 15 regulaminu) wynosi minimum 5,33 (ocena na świadectwie wydanym na zakończenie roku szkolnego 2019/20 z jednego przedmiotu musi wynosić 6,00, a z pozostałych dwóch co najmniej 5,00).

Kryteria dodatkowe, za których spełnianie możesz uzyskać dodatkowe punkty:

 • tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim albo olimpiady bądź turnieju co najmniej II stopnia w roku szkolnym 2019/20;
 • zezwolenie na uczestnictwo ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki (z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych) w roku szkolnym 2019/20;
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności przez ucznia ubiegającego się o stypendium.

Jak zdobyć stypendium?

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria obowiązkowe, masz czas do 30 października 2020 r., aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski można składać poprzez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać pocztą tradycyjną. Zobacz film instruktażowy, w którym przedstawiamy krok po kroku, jak łatwo i szybko można złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP:

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

 • Wniosek o przyznanie stypendium,
 • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2019/2020,
 • Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty.

W przypadku składania wniosku listownie dokumenty możesz przesłać na jeden z poniższych adresów:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Korespondencję można również złożyć osobiście w skrzynce podawczej udostępnionej dla klientów Urzędu w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Pamiętaj! Dzień złożenia wniosku jest dniem wpływu dokumentu do jednego z powyższych miejsc. Wnioski złożone po 30 października 2020 r. nie będą rozpatrywane!

Więcej informacji o projekcie

Chętni uczniowie i uczennice oraz ich opiekunowie dydaktyczni powinni zapoznać się z regulaminem (znajdziesz go w załączniku poniżej), a także z pozostałą dokumentacją projektową, która znajduje się pod ogłoszeniem o projekcie.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś