Przejdź do treści głównej

Śląskie wspiera młode talenty


2019-09-25 08:57

23 września rozpoczął się nabór wniosków do V edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty", w ramach której 625 uczniów i uczennic otrzyma stypendia współfinansowane z Funduszy Europejskich.

O projekcie

"Śląskie. Inwestujemy w talenty" to pozakonkursowy projekt Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków, które w RPO WSL 2014-2020 zostały zabezpieczone na efektywny rozwój dzieci i młodzieży każdego roku przyznawane są miesięczne stypendia w wysokości 500 zł dla najzdolniejszych uczniów i uczennic. Do tej pory stypendium w ramach projektu otrzymały 2 342 osoby, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz informatycznych.

Dla kogo?

Możesz zdobyć stypendium, jeśli:

 • jesteś uczniem lub uczennicą szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie województwa śląskiego,
 • Twoja średnia ocen z 3 przedmiotów kierunkowych (1. matematyka, 2. nowożytny język obcy, 3. dowolny spośród przedmiotów okreslonych w regulaminie) wynosi minimum 5,33.
 • na koniec roku szkolnego 2018/19 uzyskałaś/-eś średnią ocen w wysokości co najmniej 5,25.
 • nie otrzymujesz ze środków publicznych innego stypendium za wyniki w nauce powyżej kwoty 1240,00 zł.

Dodatkowe (niewymagane) punkty uzyskasz za:

 • tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju (z przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, języków obcych lub ICT) o zasięgu co najmniej wojewódzkim w okresie do dwóch lat poprzedzających rok szkolny 2019/2020,
 • niepobieranie stypendium w ramach poprzednich edycji projektu,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności przez ucznia ubiegającego się o stypendium,
 • status rodziny wielodzietnej.

Jak zdobyć stypendium?

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria obowiązkowe, masz czas do 25 października 2019 r., aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Możesz to zrobić osobiście lub przesyłając dokumenty pocztą pod jeden z poniższych adresów:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Kancelaria Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Pamiętaj! Dzień złożenia wniosku jest dniem wpływu dokumentu do jednego z powyższych miejsc. Wnioski złożone po 25 października 2019 r. nie będą rozpatrywane!

Na co?

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 (tj. od września 2019 r. do czerwca 2020 r.) i muszą być wydatkowane na potrzeby naukowe stypendystów, takie jak:

 • pomoce dydaktyczne i przybory szkolne,
 • wyposażenie miejsca domowej nauki, które wpłynie na poprawę jej warunków,
 • sprzęt komputerowy;
 • oprogramowanie i akcesoria komputerowe;
 • opłaty związane z dostępem do Internetu;
 • koszty transportu do szkoły oraz na dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • kursy i szkolenia;
 • opłaty szkolne;
 • koszty uczestnictwa w konkursach, turniejach i olimpiadach;
 • koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej.

Więcej informacji o projekcie

Chętni do udziału w projekcie oraz ich opiekunowie dydaktyczni powinni zapoznać się z regulaminem (znajdziesz go w załączniku poniżej), a także z pozostałą dokumentacją projektową, która znajduje się pod ogłoszeniem o projekcie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś