Przejdź do treści głównej

Śląskie. Regionalne Programy Zdrowotne – inwestycja w zdrowie mieszkańców


2022-06-27 09:08

Województwo Śląskie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego na ponad 600 tys. zł, którego celem jest opracowanie specjalistycznych programów zdrowotnych.

Śląskie. Regionalne Programy Zdrowotne

Czas realizacji: od kwietnia 2022 r. do września 2023 r.
Dofinansowanie: 600 625,00 PLN
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Cel projektu

Opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) z zakresu:

  • zwalczania otyłości i przeciwdziałania cukrzycy,
  • rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy chorych ze:
    • schorzeniami układu kostno-stawowego i mięśniowego
    • oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z depresją.

RPZ skierowane będą do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

Na podstawie opracowanych RPZ będą ogłaszane konkursy na ich wdrażanie w latach kolejnych.

O projekcie

Efektem projektu będą 3 programy zdrowotne, w tym 2 dotyczące rehabilitacji ułatwiającej powroty do pracy.

Każdy RPZ zostanie poprzedzony analizą najistotniejszych problemów zdrowotnych. Opracowane założenia będą konsultowane z ekspertami z branży medycznej, a gotowe projekty RPZ zostaną ocenione przez środowisko medyczne i przedstawicieli pracodawców. RPZ poddane zostaną również ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.

Docelowo RPZ przyczynią się do:

  • poprawy jakości i dostępności usług zdrowotnych,
  • wydłużenia czasu aktywności zawodowej,
  • ograniczenia wyłączenia osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych.

Za koordynację projektu odpowiadać będzie Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś