Przejdź do treści głównej

Śląskie Pomaga - dodatkowy nabór wniosków


2021-02-09 14:31

9 lutego  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ogłosił nabór dla Partnerów projektu „Śląskie pomaga” na dodatkowe wsparcie finansowe w ramach Zadania 2.

Istnieje możliwość zakupu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS COV- 2.

O dofinansowanie mogą się ubiegać Partnerzy, którzy przystąpili do projektu w 2020 r.

Wielkość wsparcia uzależniona jest od liczby miejsc statutowych w placówkach, a o jego przyznaniu decydować będzie data wpływu wniosku oraz dostępne środki.

Nabór wniosków od 9 lutego do wyczerpania środków.

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 tj. mieszkańców i pracowników 183 placówek opieki całodobowej, DPS, ZOL i ZOP funkcjonujących na terenie woj. śląskiego w okresie II.2020 r. - V.2021 r.

Działania:

  1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych realizujących usługi w placówkach opieki całodobowej
  2. Doposażenie stanowiska pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z epidemią wirus SARS- COV- 2
  3. Doposażenie miejsc świadczenia usług w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS- COV- 2
  4. Uruchomienie i prowadzenie linii SENIOR- FON
  5. Zakup usługi „Miejsc czasowego pobytu” dla mieszkańców DPS celem diagnostyki COVID-19.

Termin realizacji: 2020-02-01 – 2021-05-31

Wysokość dofinansowania: 15 174 788,53 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 12 898 570,25 zł

Zachęcamy do składania projektów!

Wniosek o dofinansowanie oraz regulamin naboru dostępne są na stronie ROPS.

Informacji o prowadzonym naborze udzielają pracownicy ROPS:
Pani Sylwia Adamczyk tel. 32 730 68 86,
Pani Izabela Brulińska, tel. 32 730 68 82.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś