Przejdź do treści głównej

Śląskie inwestuje w talenty!


2021-09-23 08:47

Ruszył II nabór wniosków w ramach VI edycji projektu wspierającego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych.

Marszałek Jakub Chełstowski wręcza stypendia laureatom poprzedniej edycji projektuMarszałek Jakub Chełstowski wręcza stypendia laureatom poprzedniej edycji projektu.

Inwestujemy w rozwój

W ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” uczniom i uczennicom przyznawane są:

stypendia w wysokości 5 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 (tj. 10 miesięcy).

Dodatkowo uczniowie podlegają w tym czasie opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Stypendia zostaną przyznane uczniom z najwyższą liczbą punktów. Liczba stypendiów będzie uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia.

Dla kogo?

Możesz ubiegać się o stypendium, jeżeli:

  • uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
  • na koniec roku szkolnego 2020/21 uzyskałaś/-eś średnią ocen w wysokości co najmniej 5,00 ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie;
  • Twoja średnia ocen z 3 przedmiotów kierunkowych (1. matematyka, 2. nowożytny język obcy, 3. dowolny spośród przedmiotów określonych w § 1 pkt 15 regulaminu) wynosi minimum 5,33 (ocena na świadectwie wydanym na zakończenie roku szkolnego 2020/21 z jednego przedmiotu musi wynosić 6,00, a z pozostałych dwóch co najmniej 5,00).

Kryteria dodatkowe, za których spełnianie możesz uzyskać dodatkowe punkty:

  • tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim albo olimpiady bądź turnieju co najmniej II stopnia w roku szkolnym 2020/21;
  • zezwolenie na uczestnictwo ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki (z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych) w roku szkolnym 2020/21;
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności przez ucznia ubiegającego się o stypendium.

Jak zdobyć stypendium?

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria obowiązkowe, masz czas do 22 października 2021 r., aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski można składać poprzez elektroniczną platformę ePUAP lub wysłać pocztą tradycyjną. Zobacz filmy instruktażowe, w których przedstawiamy krok po kroku, jak łatwo i szybko można złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP:

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

  • Wniosek o przyznanie stypendium,
  • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2020/2021,
  • Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty.

Niezbędne wzory dokumentów można znaleźć na stronie EFS-STYPENDIA.

W przypadku składania wniosku listownie dokumenty możesz przesłać na jeden z poniższych adresów:

◄ Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelaria Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Kancelaria Biura Zamiejscowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Istnieje również możliwość osobistego składania korespondencji w Kancelarii Ogólnej Urzędu, znajdującej się przy ul. Ligonia 46 (pok. 164) – w godzinach 7:30-15:30. Niemniej możliwość ta będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Korespondencję można również złożyć osobiście w skrzynce podawczej udostępnionej dla klientów Urzędu w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Pamiętaj! Dzień złożenia wniosku jest dniem wpływu dokumentu do jednego z powyższych miejsc. Wnioski złożone po 22 października 2021 r. nie będą rozpatrywane!

Więcej informacji o projekcie

Chętni uczniowie i uczennice oraz ich opiekunowie dydaktyczni powinni zapoznać się z ogłoszeniem o projekcie oraz dokumentami obowiązującymi w projekcie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś