Przejdź do treści głównej

Śląskie chroni najsłabszych


2020-11-27 14:48

Śląskie pomaga

To projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dzięki któremu ponad 15 milionów złotych trafiło do placówek opieki całodobowej na terenie województwa. W okresie zagrożenia COVID-19 pomoc ta była bardzo potrzebna nie tylko mieszkańcom, ale i pracownikom tych jednostek.  

W całej Europie osoby starsze, zależne, z niepełnosprawnościami są narażone na większe ryzyko śmierci z powodu koronawirusa. W woj. śląskim błyskawicznie zdecydowano, że fundusze unijne pomogą zmniejszyć to zagrożenie. Już w kwietniu placówki mogły składać wnioski, a od połowy maja otrzymały wsparcie na ochronę swoich podopiecznych wraz z personelem.

Jako pierwsi systemowo dostrzegliśmy problem, przeanalizowaliśmy ryzyka i najbardziej optymalne w obecnej sytuacji rozwiązania. Już dzisiaj wiemy, że rozwiązania wypracowane przez nasz samorząd w zakresie wsparcia tej szczególnej grupy osób są wzorem dla innych regionów – podkreślił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Unijne fundusze można było wydatkować na zatrudnienie dodatkowych pracowników, na odzież ochronną i środki dezynfekcyjne, na potrzebny sprzęt medyczny oraz testy na obecność koronawirusa. Środki trafiły do podmiotów, które na podstawie wymaganych zezwoleń prowadzą placówkę opieki całodobowej, w tym: jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych i kościelnych, a także prywatnych przedsiębiorców.

Medyczne urządzenia na wagę życia

Za dotacje z projektu „Śląskie pomaga” kupiono między innymi koncentratory tlenu, które nie potrzebują obsługi fachowców, a skutecznie ratują życie osób z dusznościami do czasu przyjazdu karetki. Równie ważne w zwalczaniu zagrożenia życia są pulsoksymetry do mierzenia nasycenia krwi tlenem. Dotacje przeznaczono również na środki ochrony osobistej dla personelu DPS.

Projekt ten ma za zadanie w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

Bardzo szybko była możliwość skorzystania w ramach projektu “Śląskie pomaga” ze środków unijnych na zakup środków ochrony indywidualnej, zatrudnienie pracownika czy też doposażenie placówki w niezbędne sprzęty, które pozwoliły nam stworzyć miejsca izolowane czy miejsca do kwarantanny pacjentów. Tak naprawdę pieniądze pozwoliły nam na poradzenie sobie w tej trudnej sytuacji  - mówi Dorota Łabuda, dyrektor Centrum Nowoczesnej Rehabilitacyjnej Opieki TriVita, jeden z beneficjentów projektu.

Infolinia dla seniorów

Dodatkowym działaniem, nie bezpośrednio ratującym życie ale równie istotnym, było uruchomienie linii teleinformacyjnej SENIOR-FON, na której pracownicy socjalni oferowali osobom starszym wsparcie interwencyjne i psychologiczne w związku z pandemią. – Rozmowy wspierające, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa – te zadania infolinii okazały się równie ważne,  jak koordynacja pomocy dla osób w potrzebie w ich lokalnym środowisku.

Epidemia koronowirusa zaskoczyła nas wszystkich, a skala tego, z czym się borykamy, jest niespotykana w naszej historii. Dzięki takim projektom jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem. Przetrwamy ten czas, damy radę i wyjdziemy z tego wszyscy wzmocnieni - podkreśla marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowana będzie wypłata środków dla partnerów projektu na zakup środków ochrony indywidualnej. W ramach projektu prowadzone będą również miejsca czasowego pobytu dla mieszkańców i kandydatów na mieszkańców domów pomocy społecznej, wraz z usługami opiekuńczymi i testowaniem na obecność SARS-COV-2.

Całkowita wartość projektu to 15 174 788,53 zł.

„Śląskie pomaga” – efekty projektu

Infografika. Śląskie Pomaga

INFOGRAFIKA - ŚLĄSKIE POMAGA


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś