Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Śląskie autobusy będą jeździć na prąd


2021-03-10 14:55

10 marca br. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu GEPARD II, który umożliwi zakup elektrycznych środków komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zawiercia, Tychów oraz Czechowic-Dziedzic.

Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego z udziałem:

 • Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki,
 • Wiceministra Ireneusza Zyski,
 • Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prof. Macieja Chorowskiego,
 • Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego (połączenie on-line)
 • Wicemarszałka Wojciecha Kałuży.

Program GEPARD

GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 3) Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego to kluczowe przedsięwzięcie w ramach „Programu dla Śląska”, które łączy środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dodatkowe dotowanie przedsięwzięć (projektów wybranych do dofinansowania z RPO WSL) polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym np. poprzez zakup bezemisyjnych środków komunikacji miejskiej oraz budowę lub modernizację stacji ładowania pojazdów transportu zbiorowego (autobusów elektrycznych).

Autobus elektryczny - fot. Patryk Pyrlik UMWS

Program zakłada całkowite dofinansowanie wybranych projektów za pomocą:

 • dotacji ze środków RPO WSL 2014-2020 (w wysokości 42,5% kosztów kwalifikowalnych),
 • dotacji ze środków NFOŚiGW (w wysokości 42,5% kosztów kwalifikowalnych),
 • (nieobligatoryjnej) preferencyjnej pożyczki ze środków NFOŚiGW.

W ramach programu GEPARD II rozstrzygnęliśmy
2 nabory wniosków:

 • 30 czerwca 2020 r. do dofinansowania na kwotę 54 mln zł (53 960 091,25 zł) wybrano wszystkie 3 złożone projekty w konkursie dla Subregionu Centralnego.
 • 15 lipca 2020 r. do dofinansowania na kwotę 3 mln zł wybrano 1 projekt w konkursie dla Subregionu Południowego.
Autobusy elektryczne - fot. Patryk Pyrlik UMWS

Wybrane projekty

W ramach programu zrealizowane zostaną następujące projekty:

„Jedziemy na prąd - zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

 • wnioskodawca: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • dofinansowanie z RPO WSL: 39 992 020,00 PLN
 • wartość projektu: 120 269 400,00 PLN
 • cel projektu: zakup 32 pojazdów elektrycznych z 16 dwustanowiskowymi mobilnymi stacjami ładowania 80 kW/40 kW oraz 9 punktów szybkiego ładowania (11 stanowisk).

„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zawierciu poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych”

 • wnioskodawca: Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Zawierciu
 • dofinansowanie z RPO WSL: 4 046 000,00 PLN
 • wartość projektu: 9 535 000,00 PLN
 • cel projektu: zakup 3 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania.

„Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania”

 • wnioskodawca: Tyskie Linie Trolejbusowe sp. z o.o.
 • dofinansowanie z RPO WSL: 9 922 071,00 PLN
 • wartość projektu: 23 346 050,00 PLN
 • cel projektu: zakup 6 trolejbusów oraz modernizacja stacji ładowania.

„Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”

 • wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.
 • dofinansowanie z RPO WSL: 3 000 000,00 PLN
 • wartość projektu: 7 590 800,00 PLN
 • cel projektu: zakup 2 przegubowych autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury ładowania.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś