Przejdź do treści głównej

Skrzynki odbiorcze w systemach SEKAP/ePUAP


2015-12-30 12:26

Z uwagi na wieloetapowość prac Komisji Oceny Projektów przypominamy, że beneficjentów obowiązuje elektroniczny system komunikacji, co oznacza konieczność bieżącego monitorowania skrzynek odbiorczych na platformach SEKAP/ePUAP.

Przypominamy,
iż potwierdzeniem złożenia wniosku/pisma jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które dla instytucji publicznych ma formę Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia i jest dowodem dostarczenia dokumentu elektronicznego na skrzynkę kontaktową SEKAP/ePUAP. UPO jest również formą elektronicznej zwrotki zarówno dla Instytucji, jak i dla Beneficjenta.

Za pomocą SEKAP można sprawdzać również stan sprawy - czyli podglądać, na jakim etapie znajduje się sprawa w urzędzie. System SEKAP przewiduje też wysłanie powiadomień poprzez sms lub e-mail.

Podczas odbierania pisma z urzędu należy wykonać następujące czynności:
- sprawdzić podpis e-paczki,
- podpisać urzędowe poświadczenie odbioru,
- przeczytać wiadomość.


Na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 zostały zamieszczone filmiki instruktażowe:
- zakładanie skrzynki kontaktowej na Platformie SEKAP
- odebranie pisma z urzędu na Platformie SEKAP.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216), w przypadku nieodebrania pisma przez klienta, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś