Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową


2018-11-07 13:20
Scieżki współpracy


Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację projektu rozwoju współpracy międzynarodowej w projektach krajowych dofinansowanych z EFS. O granty mogą się ubiegać podmioty realizujące projekty w ramach PO WER i RPO.

Cel projektu:

Wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania projektów krajowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Celem współpracy z partnerami z obszaru UE jest wypracowanie i wdrożenie ponad 200 rozwiązań, które pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie:

  • udoskonalić istniejące mechanizmy w zakresie rezultatów i produktów
    oraz
  • stworzyć nowe rozwiązania problemów z obszaru aktywizacji zawodowej, kształcenia ustawicznego, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

Kto może otrzymać grant?

Podmioty, które realizują projekt standardowy w ramach PO WER lub RPO w zakresie celów tematycznych 8-11 Europejskiego Funduszu Społecznego.

WAŻNE!
Okres realizacji projektu standardowego musi zawierać się w okresie kwalifikowalności projektu „Ścieżki współpracy”, tj. wrzesień 2018 – sierpień 2021, jednocześnie okres realizacji projektu grantowego musi zawierać się w okresie realizacji projektu standardowego.

Jak można otrzymać grant?

Grant na wdrożenie komponentu ponadnarodowego do swojego projektu można otrzymać na dwa sposoby:

  • Standard – standardowa procedura konkursowa; grantobiorca wie, co chce osiągnąć i ma już wybranego partnera zagranicznego; składa wniosek, który jest oceniany przez ekspertów, a najwyżej ocenione projekty otrzymują dofinansowanie.

  • Inkubator – forma dedykowana mniej doświadczonym podmiotom – grantobiorcom, którzy po raz pierwszy podchodzą do działań związanych ze współpracą międzynarodową; ich pierwszy wniosek – fiszka projektowa, dotyczy zakwalifikowania się do programu inkubacyjnego, w trakcie którego otrzymują specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i tutora, który pomaga im określić korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej i znaleźć partnera do projektu grantowego.

Wysokość grantu

do 100 tysięcy złotych.

Kontakt: 

http://www.sciezkiwspolpracy.pl/

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś