Przejdź do treści głównej

2017-03-01
Do 10 kwietnia 2017 r. można zgłaszać się do konkursu RegioStars 2017 na najlepsze projekty finansowane ze środków europejskich.

Już rozpoczął się nabór zgłoszeń do konkursu RegioStars 2017 na najlepsze projekty finansowane ze środków europejskich.
Do udziału Komisja Europejska zaprasza wszystkie regiony Unii Europejskiej.Nagrody RegioStars wyróżniają dobre praktyki w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz oryginalne i innowacyjne projekty, które są interesujące i inspirujące dla innych regionów.
Nagrody w tym roku  będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  1. Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP.
  2. Unia energetyczna: działania w dziedzinie klimatu.
  3. Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo.
  4. Edukacja i szkolenia.
  5. CityStars: miasta przechodzące na technologię cyfrową.


Nagrodzone projekty
w każdej kategorii zostaną uhonorowane:

  • Pucharem RegioStars wręczonym podczas ceremonii wręczenia nagród w trakcie Europejskiego tygodnia regionów i miast, która odbędzie się 10 października 2017 r.
  • Promocyjnym pakietem w social mediach oraz produkcją krótkiego filmu o projekcie.

Aplikacje należy przekazywać bezpośrednio za pomocą formularza on-line na platformie RegioStars do 10 kwietnia br.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo tutaj

RegioStars jest konkursem corocznie organizowanym przez Komisję Europejską. Uczestnictwo w tym konkursie to idealny sposób dla regionu na pochwalenie się dobrymi praktykami innowacyjnych rozwiązań finansowanych z Funduszy Europejskich. Zeszłoroczna edycja konkursu okazała się szczęśliwą dla dwóch zwycięskich polskich projektów, spośród pięciu ogółem. Sukces w kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” odniósł projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej" zrealizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie z Programu Kapitał Ludzki. Projekt zakładał kompleksowe wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Skierowany był do osób zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa ekonomii społecznej oraz pracowników już istniejących firm społecznych, a także osób i instytucji funkcjonujących w ich otoczeniu. Projekt może być inspiracją dla innych regionów, ponieważ przyniósł realne korzyści w postaci m. in. 295 nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych. Aż 1821osób otrzymało pomoc, a 245 podmiotów ekonomii społecznej objęto wsparciem. Rozpoczęte działania nadal są kontynuowane w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

Natomiast projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” zwyciężył w kategorii „CityStar”. Inwestycję zrealizował Gdańsk z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja objęła rewitalizację zabytkowej dzielnicy Gdańska. Infrastruktura społeczna oraz działania społeczne i kulturalne to główne założenia projektu. Celem była walka z wykluczeniem społecznym, w szczególności wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
Rewitalizacją objęto 33 obiekty, odnowiono łącznie 22 564m² powierzchni. Odbyło się 210 programów integracji społecznej, w której uczestniczyło 9 463 osób. Powstało również 5 nowych miejsc pracy w ośrodku opieki dziennej dla dzieci.

W tegorocznej edycji konkursu liczymy na sukcesy projektów z naszego regionu. A jest się czym chwalić, bo innowacyjność, oryginalne i inspirujące pomysły to nasza domena. Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w konkursie.


RegioStars 2017
RegioStars 2017
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś