Przejdź do treści głównej

Regionalny Program Operacyjny przyczynił się do ocalenia miejsc pracy


2020-11-27 14:42

Po wybuchu pandemii Covid-19 przedstawicielom zarządu województwa śląskiego szybko udało się zmodyfikować Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Część niewykorzystanych jeszcze środków przekierowano m.in. na ochronę przed bezrobociem.

II Filar Śląskiego Pakietu dla Gospodarki miał koordynować wsparcie zaplanowane w obszarze rynku pracy. Od 6 kwietnia br. przeznaczono na ten cel 640 mln zł. Postanowiono nadać nowe ramy formalne dla pomocy pracodawcom w utrzymaniu zatrudnienia oraz pracownikom w przekwalifikowaniu się. I udało się! Rozwiązania wypracowane w Śląskiem okazały się na tyle skuteczne, że stały się wzorem dla województw.

Pomoc trafiła głównie do małych, regionalnych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych – w efekcie 48 406 z nich do połowy wakacji otrzymało prawie 600 mln złotych wsparcia.

Pomoc na finansowanie wynagrodzenia

Zupełną nowością w wydatkowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego i Europejskiego Funduszu Społecznego było finansowanie wynagrodzeń w oparciu o założenia określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem Covid-19.

Zamknęliśmy się z dnia na dzień. Unia Europejska dała środki  z których można było skorzystać na dofinansowanie do pensji pracowników. Skorzystałem z tego, gdyż miałem spadek obrotów na poziomie 93 procent – mówi Maciej Gicz właściciel salonu fryzjerskiego.

Wysokość wsparcia uzależniono od spadku obrotów przedsiębiorcy. Pieniądze na ten cel WUP w Katowicach przekazał powiatowym urzędom pracy.

Na szczęście dość szybko udało się wprowadzić w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego oraz Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój możliwości finansowania wynagrodzeń. Wsparcie dedykowano dla MŚP, osób samozatrudnionych i organizacji pozarządowych – tłumaczy Marcin Flaczyński, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Różnorodne formy wsparcia

Regionalny Program Operacyjny to jednak nie tylko wsparcie bieżącej działalności. W ramach pomocy można skorzystać z innych form, jak dofinansowanie szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw (do 80 proc. kosztów) oraz pomoc dla szukających pracy w postaci różnorodnych szkoleń, staży i dofinansowanego zatrudnienia. Osobom, w szczególności tym, które utraciły pracę w okresie pandemii, przysługiwało wsparcie w wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w powiatowych urzędach pracy) lub 23 050 zł (w projektach tzw. konkursowych) na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Po obowiązkowym szkoleniu kursant mógł podpisać umowę o dotację na otwarcie firmy. Przysługiwało mu również wsparcie pomostowe na opłaty związane z funkcjonowaniem biznesu: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wydatki niezbędne do podstawowego funkcjonowania firmy.

Mali przedsiębiorcy i osoby zainteresowane cały czas mieli także możliwość korzystania ze szkoleń pozwalających podnieść kwalifikacje bądź zdobyć nowe. W okresie pandemii to szczególnie ważne, aby wzmacniać swoją pozycję na rynku pracy.

Uratowane biznesy

Dla wielu firm środki unijne były podstawowym dochodem w tym trudnym czasie. Sylwia Różańska, właścicielka Pracowni Florystycznej Kurdybanek, podkreśla, że dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego po prostu zdołała przetrwać i utrzymała swój biznes.

Kwiaciarstwo, florystyka opiera się na niskiej marży i dużym, stałym obrocie. Ograniczenia w kontaktach społecznych, mniej imprez i rodzinnych uroczystości uderza w nas boleśnie. Czekamy na powrót normalności, szukając różnych rozwiązań, m.in. przy pomocy środków z Unii Europejskiej – tłumaczy Pani Sylwia.

Realizacja Pakietu pozwoliła przedsiębiorcom w naszym województwie na otrzymanie środków, dzięki którym mogli zachować płynność działania i utrzymać zatrudnienie pracowników – dodaje Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Pomoc na podtrzymanie zatrudnienia

Infografika - Pomoc na podtrzymanie zatrudnienia

INFOGRAFIKA - POMOC NA PODTRZYMANIE ZATRUDNIENIA


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś