Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych


2017-03-16 12:34

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs.

Biorąc pod uwagę alokację na konkurs wynoszącą ponad 40,5 mln zł podzieloną na podregiony: bielski, bytomski, częstochowski, gliwicki, katowicki, rybnicki, sosnowiecki oraz tyski, udzielono dofinansowania 18 projektom na kwotę 20 005 537,47 zł.

Krótkie przypomnienie założeń konkursu:

Na co? ⇒ wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.
Dla kogo? ⇒ wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupa docelowa: osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;  podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców
Jaka forma wsparcia? ⇒ dotacja bezzwrotna, poziom wydatków kwalifikowalnych max 93%, minimalna wartość projektu -100 tys. zł.

Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład członków Komisji Oceny Projektów zamieszczamy poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś