Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie


2017-08-17 11:55

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania.

W ramach naboru nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 - dla poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych (LSR) - wybrano trzy projekty.

Projekt: "Aktywni seniorzy i zdolna młodzież"

Złożony przez Stowarzyszenie Stacja Rozwoju "Słowikor" projekt otrzyma ponad pół miliona złotych dotacji na zwiększenie dostępności do miejsc wsparcia dla seniorów oraz dostępności miejsc opieki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Poczesna. Projekt zakłada utworzenie Klubu Seniora oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Projekt: "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice"Złożony przez gminę Buczkowice projekt uzyska prawie pół miliona złotych na poprawę trudnej sytuacji rodzin na tym obszarze. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałającym ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Planowane wsparcie świetlicy środowiskowej programem socjoterapeutycznym, zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr.

Projekt: "Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice"

Gmina Kłomnice zostanie wsparta kwotą przekraczającą 500 tysięcy złotych na realizację swego projektu poprawy dostępu do miejsc wsparcia dla seniorów oraz miejsc opieki dla dzieci i młodzieży. Projekt przeznaczony będzie dla osób szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. W ramach jego realizacji powstanie Klub Seniora i świetlica środowiskowa.

W załączniku zamieszczamy listę ocenionych pozytywnie projektów oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś