Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT


2017-12-08 10:55

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dla Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, po ponownie przeprowadzonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia w procedurze odwoławczej oraz po przeprowadzonej ocenie merytorycznej.

Na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania nie znajduje się projekt, który był przedmiotem oceny w ramach Komisji Oceny Projektów, ponieważ otrzymał on negatywną ocenę merytoryczną.

Lista wybranych projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajduje się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś