Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych oraz 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Zachodniego


2017-05-30 13:35

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr:

 1. RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 dla Działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Alokacja w konkursie wynosząca prawie 26 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 6 projektów.

Wybrano do dofinasowania projekty złożone przez:

 • ŻORY - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Odpowiedzialni za siebie nawzajem – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych w Żorach,
 • MIASTO RACIBÓRZ - Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji,
 • MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI - Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”,
 • RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku,
 • JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU- Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego,
 • MIASTO RYDUŁTOWY- Przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ulicy Barwnej 6 w Rydułtowach.

  Lista projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
 1. RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymają 2 projekty na kwotę łączną ponad 6,6 mln zł.

 • MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI - Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim;
 • MIASTO RADLIN - Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie.

Lista projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów naboru nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś