Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia po procedurze odwoławczej


2017-11-03 15:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania, obejmujących obszarem realizacji Subregion Centralny w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 dla poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

Po procedurze odwoławczej dofinansowania na kwotę prawie 3 milionów PLN udzielono 1 projektowi - "Moja firma - mój sukces" złożonemu przez Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt polega na kompleksowym wsparciu osób mających zamiar założyć działalność gospodarczą. Skierowany jest do 60 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia z subregionu centralnego woj. śląskiego, które nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG, nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu oraz finansowe wsparcie inwestycyjne w wysokości powyżej 20 tys. PLN, jak również comiesięczne wsparcie pomostowe pozwalające pokryć bieżące wydatki związane z działalnością przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6). Okres realizacji projektu: 04.2017 – 03.2019 r.

Zaktualizowana lista wybranych do dofinansowania projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś